EKSPERTMAR MARCIN STAWICKI
MARCIN STAWICKI - RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

Kilka przydatnych porad i formularzy do pobrania w plikach Adobe Acrobat

Uczestnik kolizji prawie nigdy nie jest na tyle opanowany aby racjonalnie i zgodnie z prawem zabezpieczyć swoje interesy w takiej sytuacji. Nerwy, stres powodują, że nie dopełniamy wielu- wydawałoby się, że nie istotnych czynności. Dopiero po czasie okazuje się, że te braki przedłużają całą procedurę odszkodowawczą-likwidację szkody.

Z praktyki wiadomo, jak taka pomoc jest potrzebna. Na pewno sami albo Wasi znajomi uczestniczyliście nawet w drobnej stłuczce. Wiecie jak wtedy może się przydać ktoś kto poradzi jak się zachować, gdzie się udać z roszczeniem, jak wypełnić druki zgłoszenia szkody itp.

Jeżeli jednak czujecie się na siłach sami radzić sobie w takich sytuacjach informacje na tej stronie pozwolą Wam uporządkować i usystematyzować takie postępowanie a może zwrócą uwagę na rzeczy o których nie mieliście do tej pory pojęcia.

 

Kolizje drogowe to dziś praktycznie „chleb powszedni”. Jednak niewiele osób wie jak zadbać o swój interes w takich sytuacjach.

Niestety często uczestnicy kolizji korzystają z druków „oświadczeń z miejsca zdarzenia”, które publikowane są także w internecie (ale są również wręczane przy zawarciu umowy ubezpieczenia). Nikt z reguły nie zwraca uwagi, że np w części. środkowej takiego druku znajduje się zapis: „… dokument ten nie stanowi przyznania się do odpowiedzialności…”.

W praktyce zdarza się, że zapis taki staje się podstawą dla odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania.

 

Druk oświadczenia „sprawcy kolizji” jaki znajduje się na tej stronie internetowej ogranicza możliwość interpretacji czy manipulowania zapisami na nim, a tym samym nie budzi wątpliwości prawnych co do przyjęcia odpowiedzialności za kolizję przez jego sprawcę na miejscu zdarzenia.

Realia rynkowe wskazują również, że dziś osoba która eksploatuje pojazd winna zabezpieczyć swój interes szczególnie w zakresie wartości pojazdu.

Pojazd posiada taką wartości rynkową jaką ma w danej chwili i nie ma tu znaczenia za jaką kwotę został zakupiony. Najprostszym wyjaśnieniem tej zasady jest darowizna. Taki pojazd otrzymaliśmy „za darmo” no to ile jest on wart? Teoretycznie zapewne „nic”. Ale jednak rynkowo ten pojazd ma wymierną wartość. Jej ustalenie po otrzymaniu darowizny pozostawmy rzeczoznawcy. W przypadku kolizji ta opinia będzie stanowiła podstawę do określenia wartości samochodu przed szkodą (nie dokument darowizny). To tylko jeden z przykładów do czego potrzebna jest na co dzień opinia rzeczoznawcy (co warte podkreślenia osoby o potwierdzonych stosownymi dokumentami uprawnieniach).

Sporządzenie opinii przez rzeczoznawcę (z dokumentacją fotograficzną) również stanowi dowód jak wyglądał pojazd np. na początku jego przez nas eksploatacji. Może kupiliśmy pojazd „rozbity” ale potem go naprawiliśmy i jego wartość jest taka jak pojazdów porównywalnych naprawionych, na znanym nam rynku. Dotyczy to również dokumentowania- potwierdzania napraw pojazdu po kolizjach drogowych.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w takim przypadku wyceny dokonał licencjonowany lub certyfikowany rzeczoznawca. Taka ocena ma swoją wagę i umocowanie prawno-formalne wynikające chociażby z możliwości zaskarżenia nierzetelnej opinii sporządzonej przez taką osobę.

Najpierw jednak sprawdzić czy osoba dokonująca oględzin pojazdu lub go wyceniająca jest gdziekolwiek zarejestrowana ma jakikolwiek status lub uprawnienia. Trzeba prosić o okazanie stosownego dokumentu, licencji itp. Jeżeli nie ma ona przy sobie tych dokumentów to lepiej z takiego „rzeczoznawcy” zrezygnować nie ma gwarancji, że posiada on jakiekolwiek uprawnienia. Każde Stowarzyszenie czy organizacja zawodowa wydaje swoją legitymację lub potwierdzenie certyfikatu i prowadzi stosowny rejestr takich wydanych dokumentów.

Dzisiaj na rynku jest dużo „rzeczoznawców”, którzy wykonują opinie „niezależnie”. Tyle tylko, że jak wydając opinię błędną nie poniosą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Brak stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia winien być sygnałem dla zleceniodawcy do wyjątkowej ostrożności w zakresie powierzenia takiej osobie sporządzenia opinii.

Poniżej znajdziecie Państwo inne przydatne informacje i porady oraz druki konieczne przy sprawnym uzyskaniu odszkodowania.

EKSPERT-MAR - inż. Marcin Stawicki - poczta@ekspertmar.pl