EKSPERTMAR MARCIN STAWICKI
MARCIN STAWICKI - RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

W  wielu sytuacjach życia codziennego, szczególnie w związku z eksploatacją pojazdów, niezbędna jest  opinia lub porada osoby odpowiednio wykwalifikowanej, posiadającej stosowne uprawnienia zawodowe.

EKSPERT-MAR - Inż. Marcin Stawicki jako osoba posiadająca ustanowienie biegłego sądowego w Sądach Okręgowych w Warszawie i Piotrkowie Trybunalskim, rzeczoznawca samochodowy posiadający uprawnienia zawodowe nadane mu przez między innymi przez takie stowarzyszenia rzeczoznawców jak SIM-TECH, SIMP,  a także członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sporządza ekspertyzy techniczne związane z posiadanymi kompetencjami zawodowymi.

 

Uszkodzenia, wady pojazdów czy kolizje drogowe to codzienność na rynku motoryzacyjnym. 

Inż. Marcin Stawicki realizując zlecenia, gwarantuje zleceniodawcy obsługę na najwyższym poziomie technicznym i merytorycznym.

EKSPERTMAR MARCIN STAWICKI

EKSPERT-MAR - inż. Marcin Stawicki - poczta@ekspertmar.pl